Kar98 huyền thoại và uy lực, khẩu súng của lịch sử.

2018-06-21 12:15 3015.2K

Ông Paul Mauser người Đức đả thiết kế mẫu súng GeWehr 98 (1898) nòng dài 74cm (29 in.), năm 1899 ông cải tiến lại thành nòng ngắn 60 cm (23.6 in.) và đặt tên là Karabiner98 Kurz ( còn gọi là Kar 98K, K98, K98 Mauser). Năm 1924 Bỉ , Tiệp Khắc và một số nước mua lại mẫu K98 và đặt tên gọi là M24 .

Danh mục Người và Blogs Share Download

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /opt/app-root/src/watch.php on line 105